umierające zabytki

Umierające zabytki to zdjęcia zabytkowych nieruchomości, które znikają – porzucone przez właścicieli, bez właściwej opieki i nadzoru zamieniają się w ruinę. Wiele z nich dziś już nie istnieje – lub ich stan znacząco się pogorszył. Tylko nieliczne miały szansę znaleźć nowych właścicieli, którzy zafascynowani ich architekturą i historią, starają się przywrócić ich blask. Mam nadzieję, że niektóre z moich zdjęć natchną kolejnych pasjonatów do zachowania dla przyszłości tych wspaniałych obiektów.